Ombyggnad E&Y Stockholm


Vi har fått uppdraget att utföra ombyggnaden åt E&Y på Jacobsbergsgatan 24. Ombyggnaden sker etappvis där stort focus kommer ligga på att utföra ombyggnaden på ett smidigt och effektivt sett utan att påverka deras verksamhet. Ombyggnaden berör ca 7000kvm kontorsyta och kommer pågå från november till januari 2018