Kv.Ugnen 7 Solna


Varpans Bygg har fått i uppdrag av Humlegården Fastigheter att utföra hyresgästanpassning i fastighet Kv.Ugnen 7 Solna. Anpassningen berör byggnation av kontor & laboratorie

Beställare: Humlegården Fastigheter

Entreprenad:

Utförandeentreprenad

Projektstart: Januari 2017

Färdigställande: November 2017

Storlek: 550kvm

Projektledare: Fredrik Windahl