Nyanställd Medarbetare

Vi har nöjet att hälsa en ny medarbetare välkommen till företaget! Daniel Linder tillträder sin tjänst 2017-02-13 och kommer tillhöra vår serviceavdelning men också vara en del av projektsidan.