Campus Konradsberg


Kondradsbergs Gymnasieskola 

 

Varpans Bygg har fått i uppdrag av Stockholms Skolfastigheter AB att myndighetsanpassa huskropparna F, G & Z.

Ombyggnationen omfattar ventilationsarbeten samt minska respektive öka storleken på klassrum, utöka med fler WC-grupper samt mordanisera lokalytor. 

 

Entreprenaden startade 18/4 och kommer fortlöpa under två etapper. 

Uppdragsvolymen uppskattas till 13 milj och utförs enligt Generalentreprenad.   

 

 

VD 

Fredrik Windahl 


Share to Facebook Share to Twitter More...