SophiaHemmet


Ombyggnad IVF avdelning Sophiahemmet 

 

Varpans Bygg har fått möjligheten att under sommaren vara med och ytskiktrenovera samt ändra planlösning på Sophiahemmets IVF avdelning.

Ombyggnaden kommer starta under V26 och färdigställas tills V.31 

 

 

 

VD 

Fredrik Windahl 


Share to Facebook Share to Twitter More...