Anpassning Martinskolan


Varpans Bygg har fått möjligheten att utföra verksamhetsanpassning åt Martinskolans Byggnasstiftelse.

 

Stiftelsen äger fastigheten som idag nyttjas för att bedriva skolverksamhet.

Varpans uppdrag är att utöka ventilationssystemet, anpassa installationer och bygga nya fläktrum på taket. 

Ombyggnationen projekteras i nuläget och byggnationen kommer påbörjas den 12/6. 

Projektet kommer fortlöpa under sommarlovet och vara i drift tills att lärare & barn börjar igen. 

Uppdragsvolymen uppskattas till 6,7 milj

 

 

VD 

Fredrik Windahl 


Share to Facebook Share to Twitter More...