Nyheter

Konradsberg hus A&B

Varpans bygg har vunnit upphandlingen att fortsätta samarbetet inom Campus Konradsberg. Entreprenaden omfattar ventilationsombyggnad inom

Läs mer »
office building

Campus Konradsberg

Kondradsbergs Gymnasieskola Varpans Bygg har fått i uppdrag av Stockholms Skolfastigheter AB att myndighetsanpassa huskropparna

Läs mer »
mansion

Anrikt Slott

Fastighet Ulvaklev, Ängelsberg Västerås Varpans Bygg har fått i förtroende att varsamt renovera delar utav

Läs mer »

SophiaHemmet

Ombyggnad IVF avdelning Sophiahemmet Varpans Bygg har fått möjligheten att under sommaren vara med och

Läs mer »