Medarbetaren

Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Fredrik Windahl

VD/KALKYL

Catja Ahlholm

EKONOMI

Stefan Svärd

Stefan Svärd

ARBETSLEDARE

Christian Cederlöf

PROJEKTLEDARE

Fredrik Tägtström

Fredrik Tägtström

ARBETSLEDARE

Tommy Hansén

Tommy Hansén

SNICKARE

Daniel Magnusson

Daniel Magnusson

SNICKARE

Daniel Ilstedt

Daniel Ilstedt

MÅLARE

Conny Hansén

Conny Hansén

SNICKARE

Sonny Roos

SNICKARE

Mikael Fridh

SNICKARE

Roger Karlsson

Roger Karlsson

SNICKARE

Mikael Norlander

Mikael Norlander

SNICKARE

Henrik Wanneberg

Henrik Wanneberg

SNICKARE

Lars Bergman

Lars Bergman

SNICKARE

Anders Larsson

Anders Larsson

SNICKARE

Jan Dahlström

Jan Dahlström

SNICKARE

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

SNICKARE

William Jalkelöv

SNICKARE

Sebastian Cederlöf

Sebastian Cederlöf

SNICKARE

Daniel Linder

Daniel Linder

SNICKARE

Peter Söderman

SNICKARE

Anders Kym

SNICKARE