Kv. Isotopen 1

Kv. Isotopen 1

Beställare: Castellum AB 
Entreprenadform: Totalentreprenad

Hyresgästanpassningen åt Akademiska specialist centrum som skulle bli ett unikum för Sveriges där tre specialistavdelningar skulle slås samman under en och samma lokal. 
Hyresgästanpassningen omfattade helt nya ytskikt men frångående den traditionella sjukhuskänslan till en mer varm och läkande miljö. 
den nya rumsbildningen är genomgående mottagningsrum, behandlingsrum men även terapi ytor. 
denna anpassningen berördes samtliga kategorier inom ombyggnad såsom el,ventilation, mattläggning sprinkler, fast inredning, glaspartier, fullt integrerat patient kallelsesystem.
Fastigheten är en av dem få som är certifierad enligt Breeam Outstanding i Sverige vilket ställde väldigt höga krav på både material som installationer.