Anpassning Martinskolan

420_martinskolan-sommar-460x300-1_3feca10d3cc9f3286a40bf5a2044a4df

Varpans uppdrag är att utöka ventilationssystemet, anpassa installationer och bygga nya fläktrum på taket. 

Ombyggnationen projekteras i nuläget och byggnationen kommer påbörjas den 12/6. 

More from our blog