Kv.Lunda Swecon

construction-towercrane

Tillbyggnads entreprenad Swecon åt Lantmännen byggnads

Projektstart 2020-10-01

Projektslut 2021-06-30

Varpans bygg har handlat upp och skall under hösten fram till sommaren utföra en tillbyggnads entreprenad åt Lantmännen.
Projektet skall utföras i totalentreprenad. Entreprenaden omfattar renoveringar av befintliga personalutrymmen samt en byggnad i stålkonstruktion med fasad av sandwichelement. Utbyggnaden omfattar ca 250 kvm kontor med samtliga installationer.

VD
Fredrik Windahl

More from our blog