KV. Masurbjörken 1

IMG_0275 Gröndalsskolan

Om-tillbyggnadsprojekt Gröndalsskolan åt Nynäshamns kommun

Projektstart 2020-08-15

Projektslut 2021-03-31

Varpans bygg har blivit upphandlade att utföra om-tillbyggnadsprojekt avseende ny påbyggnad med ett vindsplan på Gröndalsskolan i Nynäshamn.
Entreprenaden omfattar nytt vindsplan uppbyggt i limträstomme, tillbyggnad av fläktrum i stålstomme där nya fläktaggregatet som skall försörja större delen av skolan blir placerat. Större delar utav fastigheten blir dränerad i samband med att taket får ett nytt utseende och avvattningen blir helt ny ifrån taket.

VD
Fredrik Windahl

More from our blog