Campus Konradsberg

office building

Kondradsbergs Gymnasieskola

Varpans Bygg har fått i uppdrag av Stockholms Skolfastigheter AB att myndighetsanpassa huskropparna F, G & Z. Ombyggnationen omfattar ventilationsarbeten samt minska respektive öka storleken på klassrum, utöka med fler WC-grupper samt mordanisera lokalytor. Entreprenaden startade 18/4 och kommer fortlöpa under två etapper. Uppdragsvolymen uppskattas till 13 milj och utförs enligt Generalentreprenad.

More from our blog