Konradsberg hus A&B

Hus A&B

Varpans bygg har vunnit upphandlingen att fortsätta samarbetet inom Campus Konradsberg. Entreprenaden omfattar ventilationsombyggnad inom två vindar i A huset. Projektet fortlöper och skall vara klart för slutbesiktning i mitten av december.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More from our blog