SophiaHemmet

Sophiahemmet_Stockholm_front_20060509-1200x800_ca9fd70fef146eed3e740081edf5e0ce

Ombyggnad IVF avdelning Sophiahemmet

Varpans Bygg har fått möjligheten att under sommaren vara med och ytskiktrenovera samt ändra planlösning på Sophiahemmets IVF avdelning. Ombyggnaden kommer starta under V26 och färdigställas tills V.31

More from our blog