Varpans Bygg Expanderar

Anställda-2


Under sommaren har Varpans bygg utvecklats och behovet att anställa fler kollegor har ökat. För att säkra kompetens samt arbetskraft så har vi inför 2020 anställt ytterliga 3 snickare som stärker bolaget.
Mikael, Sonny och Peter kommer närmst från Q-gruppen men har arbetat i slutet hos JM entreprenad. Första arbetsdagen är 3/12
Samtliga utav dem har lång erfarenhet av både nyproduktion men även ROT med tillhörande service.
Rekryteringen har medfört att vi snart är kompletta med uppsatta mål gällande gruppfördelningen inom företaget.

Vi önskar er Välkomna till Varpans bygg

VD

Fredrik Windahl

More from our blog